Seu electrònica

Presentació

Amb l’aprovació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la ciutadania té el dret a relacionar-se de manera electrònica amb el conjunt de les Administracions Públiques.

Entre aquests drets destaca la creació de la Seu Electrònica, tal i com s’indica a l’article 10 de la citada Llei, un instrument que, a través d’una adreça electrònica, vol posar a disposició dels ciutadans el conjunt dels serveis municipals amb accés electrònic, a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de les quals correspon a una Administració Pública que, en aquest cas, és l’Ajuntament de Manresa.

Què és la seu electrònica?

1. La seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de les quals correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seves competències.

2. L’establiment d’una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als què es pugui accedir a través d’aquesta.

3. Cada Administració Pública determinarà les condicions i instruments de creació de les seus electròniques, amb subjecció als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. En tot cas, s’haurà de garantir la identificació del titular de la seu, així com els mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.

4. Les seus electròniques disposaran de sistemes que permeten l’establiment de comunicacions segures, sempre que siguin necessàries.

5. La publicació en les seus electròniques d’informacions, serveis i transaccions respectarà els principis d’accessibilitat i usabilitat d’acord amb les normes establides respecte d’això, estàndards oberts i, si és el cas, aquells altres que siguin d’ús generalitzat pels ciutadans.

Gestions des de la seu electrònicaenllaç a la seu-electronica