Sessions

Règim de sessions període 2019-2023
l'Assemblea General de la Mancomunitat en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 2019 va adoptar el següent acord:

"Determinar que l'Assemblea General celebrarà sessió ordinària d'acord amb la següent relació:

Calendari de sessions de l'any 2019
 • setembre: dilluns 30  a les  13:30h.
 • desembre: dilluns 16 a les  13:30h.
Calendari de l'any 2020
 • març: dilluns30 a les 13 :30h
 • juny: dilluns 22 a les 13:30h.
 • setembre: dilluns 28 a  les 13:30h.
 • desembre: dilluns 14 a les 13:30h.
Calendari any 2021
 • març: dilluns 22 a les 13:30h.
 • juny: dilluns 28 a les 13:30h.
 • setembre: dilluns 27 a les 13:30h.
 • desembre: dilluns 13 a les 13:30h.
Calendari any 2022
 • març: dilluns 28 a les 13:30h.
 • juny: dilluns 27 a les 13:30h.
 • setembre: dilluns 26 a les 13:30h.
 • desembre: dilluns 12 a les 13:30h.
Calendari any 2023
 • març: dilluns 27 a  les 13:30h.
 • maig: dilluns 29 a les 13:30h."
PROPERA ASSEMBLEA
Sessió: ordinària (4)
Data: 12 de desembre de 2022    Hora: 13:30 h.
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Manresa